Сряда, 02 Септември 2020 16:22

Списъци на паралелките в 5 клас за учебната 2020/2021 година

5 а клас

5 б клас

5 в клас

5 г клас

 

Уважаеми родители,

 

Допълнително ще Ви уведомим за датата на родителската среща.