Четвъртък, 03 Септември 2020 15:25

Родителска среща 5 клас

Уважаеми родители,

 

Родителската среща на 5ти клас ще се проведе при следния график:

08.09.2020г.

5 а клас - 17:30 часа

5 б клас - 18:30 часа

09.09.2020г.

5 в клас - 17:30 часа

5 г клас - 18:30 часа