Петък, 16 Август 2019 14:22

Свободни места за учебната 2019/2020 година

В изпълнение на писмо с Изх. № 0605 -244 / 05.08.2019г. на началника на РУО - гр. Варна и във връзка с  Училищен план прием за учебната 2019 - 2020 година, утвърден със заповед № РД07 - 480 / 29.03.20109г. на Директора на ОУ "св. Патриарх Евтимий" - гр. Варна, свободните места за ученици са както следва:

 

Клас

Свободни места

I

0

II

5

III

2

IV

2

V

0

VI

4

VII

20