Учениците от IV, VI и VII клас се представиха отлично на първия фестивал на българския фолклор „Пролетно надиграване“ 2017. Поздравления за прекрасните танцьори и худ. ръководител г-жа Марияна Димитрова, която получи заслужена награда за най-добър хореограф и педагог на фолклорния фестивал „Пролетно надиграване“.

Поздравления!

 

Галерия със снимки

Отново достойно представяне на учениците от вторите класове на ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна! Браво, деца, гордеем се с вас!

 

 

Gramota2017 01Представяме ви постиженията на Теодор Бориславов Чернев и Стоян Тодоров Авренски, и двамата носители на първа награда на Общинския Коледен конкурс "Рождество Христово". Малките ученици получиха грамоти и по 50 лв. ваучер за книги. С това постиженията на Теодор Бориславов Чернев не се изчерпват. Той е и единственият от град Варна, носител на златен медал и лауреат на първа награда на престижното математическо състезание "Иван Салабашев" София, проведено под патронажа на Съюза на математиците в България.

Продължавайте все така скъпи ученици, да печелите награди и да славите името на нашето училище.

 

Петък, 27 Януари 2017 16:35

ТВОЯТ ЧАС


loglogo bg right

 

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
  5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
  6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

     

      Групи  по проект „Твоят час”

 

      Извънкласни  дейности по интереси

 

1.       Баскетбол

   Ръководител: Борис Александров Дудин

2.       Бистро кладенче

   Ръководител: Ирина Петрова Атанасова

3.       Ела какъвто си

   Ръководител: Кристина Радославова Радева

4.       Непресъхващо изворче

   Ръководител: Миглена Йорданова Савова

5.       Студио "Палитра"

    Ръководител: Маринела Милкова Георгиева

6.       Творчеството в моя живот

   Ръководител: Борислав Любенов Борисов

7.       ”АРТ работилничка”

   Ръководител: Веселина Йорданова Николова

8.       „Аз и светът”

   Ръководител: Рая Станчева Стоилова

9.       „В царството на природата“

   Ръководител: Красимира Драганова Панчева

10.   „Еко-раница“

   Ръководител: Десислава Тодорова Миливоева

11.   „Етнография”

   Ръководител: Марияна Янкова Димитрова

12.   „Интернет и мултимедийни технологии“

    Ръководител: Ивелина Стоянова Иванова

13.   „Млад математик“

   Ръководител: Мариана Маринова Димитрова

14.   „Млад родолюбец“

   Ръководител: Пламена Янакиева Маринова

15.   „Природознайко“

   Ръководител: Стефка Кръстева Колева

16.   „Приятели на природата“

   Ръководител: Даниела Кирова Анчева

17.   „Светът около мен“

   Ръководител: Невелина Димитрова Минчева

18.   „Учим и се забавляваме на немски език”

    Ръководител: Дарина Маринова Димитрова

19.   „Клуб млад спасител“

    Ръководител: Благойка Живкова Петкова

 

Извънкласни дейности  за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения

 

1.       Математика

         Ръководител: Анка Йорданова Сулова

2.       Ще успея

         Ръководител: Петя Иванова Стоянова

3.       “Лингвознайко“

         Ръководител: Даниела Радева Даскалова

4.       “Успех“

         Ръководител: Десислава Иванова Василева

5.       „Математиката лесна и интересна“

         Ръководител: Стоянка Радославова Станева

6.       „Аз ще стана многознайко“

         Ръководител: Николинка Апостолова Василева

7.       „Обичам да чета“

         Ръководител: Десислава Божидарова Георгиева


 

18009847 1500076260034543 1850481602 n

18052855 1500076230034546 1796954866 n

18051946 1500076213367881 1769577348 n

18035625 1500076270034542 437772413 n

 18009952 1500076256701210 1055397563 n

Страница 11 от 16