Сряда, 11 Януари 2017 11:58

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

УТРЕ 12.01.2017 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ОУ"СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" С НОРМАЛЕН ГРАФИК.

Вторник, 10 Януари 2017 13:20

Съобщение

11.01.2017 г. ЩЕ БЪДЕ НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 

Петък, 23 Декември 2016 14:48

Грамоти

Грамота математика

 

Диплом

Diplom

XMAS 2

 

 

 

Вторник, 13 Декември 2016 16:08

Важно

ВАЖНО!

 

ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, ДОСТЪПА ДО "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ -

ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА 2017г." Е ВРЕМЕННО НЕАКТИВЕН.

ЗА ВРЪЗКА С НАС ПИШЕТЕ НА ИМЕЙЛ: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,

ЗА ДА ВИ ИЗПРАТИМ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В

ПРОЦЕДУРАТА.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

 

Вторник, 13 Декември 2016 14:51

Грамота шах

Българската федерация по шахмат и шахматен клуб Варна 

с любезното съдействие на GRAND MALL Varna

награждава 

БОРИС ГОСПОДИНОВ 

 

Gramota chess

 

Понеделник, 12 Декември 2016 11:37

Доставка на закуски 2017

 Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - Варна за календарната 2017г.

docОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 97.5 KB

pdfЗАПОВЕД №07-243 от 1.12.2016г.242.93 KB

pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 2О, АЛ. 3 ОТ ЗОП346.12 KB

docxАДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ - образец 214.78 KB

docЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - образец 1050 KB

docДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки - образец 448.5 KB

docДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки - образец549.5 KB

docД Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец 770 KB

docxДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата - образец 614.42 KB

docxДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява68.37 KB

docxКРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ16.95 KB

docxОФЕРТА - образец 316.24 KB

docД О Г О В О Р /проект/ - образец 1187.5 KB

docСПИСЪК на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - образец 843 KB

docxСПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ Съдържащи се в офертата на участника - образец 114.48 KB

docТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - образец 947.5 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 Четвъртък, 08 Декември 2016 08:41

Коледна елха

КОЛЕДНА ЕЛХА

ДНЕС БЯХА ЗАПАЛЕНИ СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“. ПРЕДИ ДА ГРЕЙНЕ ДРЪВЧЕТО, ДЕЦА ОТ 1, 2, 3 И 4 КЛАС ПОЗДРАВИХА СВОИТЕ СЪУЧЕНИЦИ И ГОСТИ НА ТЪРЖЕСТВОТО СЪС СТИХОВЕ, ПЕСНИ, ТАНЦИ И ДРАМАТИЗАЦИЯТА „ПРИКАЗКА ЗА ЕЛХАТА“