Вторник, 13 Декември 2016 14:51

Грамота шах

Българската федерация по шахмат и шахматен клуб Варна 

с любезното съдействие на GRAND MALL Varna

награждава 

БОРИС ГОСПОДИНОВ 

 

Gramota chess

 

Понеделник, 12 Декември 2016 11:37

Доставка на закуски 2017

 Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - Варна за календарната 2017г.

docОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 97.5 KB

pdfЗАПОВЕД №07-243 от 1.12.2016г.242.93 KB

pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 2О, АЛ. 3 ОТ ЗОП346.12 KB

docxАДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ - образец 214.78 KB

docЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - образец 1050 KB

docДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки - образец 448.5 KB

docДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки - образец549.5 KB

docД Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец 770 KB

docxДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата - образец 614.42 KB

docxДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява68.37 KB

docxКРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ16.95 KB

docxОФЕРТА - образец 316.24 KB

docД О Г О В О Р /проект/ - образец 1187.5 KB

docСПИСЪК на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - образец 843 KB

docxСПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ Съдържащи се в офертата на участника - образец 114.48 KB

docТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - образец 947.5 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 Четвъртък, 08 Декември 2016 08:41

Коледна елха

КОЛЕДНА ЕЛХА

ДНЕС БЯХА ЗАПАЛЕНИ СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“. ПРЕДИ ДА ГРЕЙНЕ ДРЪВЧЕТО, ДЕЦА ОТ 1, 2, 3 И 4 КЛАС ПОЗДРАВИХА СВОИТЕ СЪУЧЕНИЦИ И ГОСТИ НА ТЪРЖЕСТВОТО СЪС СТИХОВЕ, ПЕСНИ, ТАНЦИ И ДРАМАТИЗАЦИЯТА „ПРИКАЗКА ЗА ЕЛХАТА“

 

Вторник, 15 Ноември 2016 15:12

Дейности по програма "Екоучилища"

След проведена ревизия,която обхващаше 2 години от работата по програма"Екоучилища" училището ни успешно защити приза "Зелен флаг"

 

 

Сертификат за работа по международен проект "Да намалим отпадаците" 

 

Сертификат за участие в мероприятия, посветени на опазването на околната среда

  

Вторник, 15 Ноември 2016 10:59

Бързи и сръчни

Община Варна награждава децата от ОУ "Св.Патриарх Евтимий" за участие в спортен празник "Бързи и сръчни" 2016 - 2017 г.

Gramota

Петък, 04 Ноември 2016 13:52

ЕКОПАРЛАМЕНТ


Учители от ОУ "Св. Патриарх Евтимий" взеха участие в Националния ученически екопарламент състоял се на 20.10.2016 г.

 


 

Максим Стефанов Попов от III г клас спечели III-то място във Великденското математическо състезание

 

Gramota-matematika-001

Петък, 28 Октомври 2016 11:10

С очите си видях бедата

Конкурс за детска рисунка на тема: "С очите си видях бедата" - Варна.

 Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна, връчи Грамота за I-во място на Мира Иванова Петрова - 9г. от Областния кръг на конкурса за детска рисунка на тема: "С очите си видях бедата" - Варна.

 

Gramota-S-ochite-si-vidqh-001

Сряда, 26 Октомври 2016 16:16

Турнир по футбол за момичета

На 23.10.2016 г. в зала "Владислав" на СК "Черно море" се състоя Турнир по футбол за момичета, на който спечелихме IV-то място.