Pokana_IKT.doc

 

Класиране на участниците:

На първо място - ,,Контракс"АД
На второ място - ,,Стемо" ООД
На трето място - ,,Риск електроникс" ООД
На четвърто място - ,,Вали компютърс" ООД

 

Четвъртък, 18 Септември 2014 16:37

Проект енергийна ефективност

ОУ “Св.Патриарх Евтимий” – Варна

гр.Варна (9023) ж.к.”Вл.Варненчик”  ул.”Димитър Дончев”  №  10

Директор – телефон/факс (052) 510-690  E-mailpatriarha @abv.bg 


Количествено - стойностна сметка

Ремонт на четири класни стаи на втори и трети етаж в сграда на
ОУ,,Свети Патриарх Евтимий"- Варна

 

Наименование-вид работа

Ед.мярка

Количество

Ед.цена

стойност

1.

Събаряне преградна стена от тухла

М2

37,40

 

 

2.

Затваряне врата 1,10/2,20 с 25см зид

М2

4,84

 

 

3.

Демонтаж на подиум

М2

8,60

 

 

4.

Демонтаж на стара дограма

М2

49,70

 

 

5.

Избиване на нова врата в зид

М2

4,84

 

 

6.

Демонтаж и монтаж на съществуваща дървена врата

М2

4,84

 

 

7.

Доставка и монтаж на 2 бр.ПВЦ дограма

М2

49,70

 

 

8.

Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски от алуминий с ширина 30 см

Л.м

21,60

 

 

9.

Преработка на ел.инсталация

Бр.

2

 

 

10.

Доставка и монтаж на нова преградна стена на скара-двустранна с изолация

М2

37,40

 

 

11.

Стъргане на подпухнали стени-частично

М2

140

 

 

12

Шпакловка /частично/

М2

140

 

 

13

Грунд по стени и тавани

М2

526

 

 

14

Боядисване

М2

526

 

 

15

Изработка и монтаж на подиум-дървен

Бр.

4

 

 

16.

Допълване на паркет / след демонтаж на подиум/

М2

24

 

 

17.

Вътрешна вароциментова мазилка

М2

21

 

 

18.

Пренос , товарене и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище

М3

3

 

 

 

 Евгени Гендов

                Директор

Четвъртък, 18 Септември 2014 16:10

Покана за участие в процедура

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ,,СВЕТИ ПAТРИАРХ ЕВТИМИЙ ” - ВАРНА 
 Варна 9023, ж.к.,,Владиславово”, ул.,,Димитър Дончев ”№ 10,
 www.patriarha.ida.bg , patriarha @abv.bg , 052 510692 , 052510690 

П О К А Н А

за участие в процедура по договаряне с предмет :
,,  Ремонт на четири класни стаи на втори и трети етаж в сградата  на ОУ  ,, Св. Патриарх Евтимий ”

Четвъртък, 11 Септември 2014 14:34

Администрация

Директор:                                    Веселина Манолова           тел: 0879940002

Заместник директор  УД:        Йовчо Йовчев                     тел: 0879940003

Заместник директор  УД:        Дафинка Стоянова           тел: 0877230901

Заместник директор  АСД :    Веска Димова                     тел: 0876805881

Главен счетоводител:              Мария Янева                       тел: 0879940006

ЗАТС:                                          Надя Шидерова                  тел: 0879903641

Домакин:                                    Детелинка Андреева          тел: 0879940005

Технически секретар:              Ваня Чакърова                   тел: 0879861380

Библиотекар:                           Мария Стойкова                тел: 0879903627

Лекарски кабинет:                  Блага Петкова                   тел: 0879903636

Четвъртък, 11 Септември 2014 14:21

Преподаватели

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Класен ръководител

Клас

Дарина Димитрова

I A

Стоянка Станева

I Б

Веселина Николова

I В

Мая Стефанова

I Г

Диана Атанасова

I Д

Милена Андонова

I Е

Пламена Маринова

II А

Антония Ташева

II Б

Димитрина Георгиева

II В

Светлана Начева

II Г

Живка Пантелеева

II Д

Красимира Чавеева

II Е

Стефка Колева

III А

Невелина Минчева

III Б

Даниела Анчева

III В

Красимира Панчева

III Г

Даниела Арсова

III Д

Ирина Атанасова

IV А

Миглена Савова

IV Б

Рая Стоилова

IV В

Лили Вълчева

IV Г

Силвия Баева

IV Д

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Класен ръководител

 

Марияна Янкова – Хореограф

V А

Атанаска Неделчева – Технологии и предприемачество

V Б

Борис Дудин – История и цивилизация/ ФВС

V В

Татяна Чанева – Български език и литература

V Г

Даниела Даскалова – Английски език

V Д

Мариана Димитрова – Математика

VI А

Светлана Мусинска – История и цивилизация

VI Б

Павлина Георгиева – Английски език

VI В

Нина Янкова – География

VI Г

Петя Иручева – Български език и литература

VI Д

Йорданска Момчилова – Български език и литература

VII А

Анка Сулова – Математика

VII Б

Десислава Миливоева – Биология / Химия

VII В

   
   

Десислава Василева – Български език и литература

 

Йовка Миткова – Математика / Физика

 

Борислав Борисов – Изобразително изкуство

 

Емилия Топалова – ФВС

 

Димитър Желязков – ФВС

 

Росина Николова – Музика

 

 

 

Възпитатели

 

Айсел Юсеин

 

Аня Алексиева

 

Валентина Василева

 

Вичка Илиева

 

Галя Колева

 

Гинка Иванова

 

Десислава Божидарова

 

Диана Москова

 

Диляна Иванова

 

Дора Димитрова

 

Елена Денчева

 

Магдалена Димитрова

 

Марияна Голкочева

 

Нежда Мустафа

 

Николина Василева

 

Пламена Донева

 

Стамен Начев

 

Христина Николова

 

 

 

Ана Асенова – Педагогически съветник

 

Кристина Радева – Психолог

 

Мариета Раева – Ресурсен учител

 

Николина Стоянова – Ресурсен учител

 

Цветелина Василева – Логопед

 
   
   
   
   

 
Страница 15 от 15