Списък записани деца II класиране

 

Уважаеми родители,

Свободните места за първи клас след второ класиране са 8.

Системата ще се отвори за регистрации на нови заявления и редакции на 19.06.2017г. Заявления могат да се регистрират само за деца, които до този момент не са регистрирани в електронната система. За регистрираните, но незаписани към 14.06.2017г. деца, не е необходимо да се регистрират нови заявления - родителите  могат да редактират избора на желани училища от "Редакция" в потребителския си профил, който се достъпва от "Вход за потребители".

Обявяване на резултати по училища - 22.06.2017г.

Записване по училища - до 16ч. на  23.06.2017г.

Понеделник, 12 Юни 2017 20:18

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС II-ро класиране

ОУ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ - ВАРНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

II-ро класиране

 

ИМЕНА НА ДЕТЕТО

Вх. номер

1

ДАРИНА КИРИЛОВА ДОНЕВА

3160

2

СТОЯН МИНКОВ КАРАИВАНОВ

677

3

КАЛОЯН НИКОЛАЕВ КЕРЕКОВ

437

4

ВИВИАН ЗЛАТЕВА ХРИСТОВА

2736

5

КИАРА МИРОСЛАВОВА КИРИЛОВА

3169

6

КРИСТИНА МАЧЕЙ ПАЧОХА

940

7

САМУИЛ ИВИЛИНОВ МИЛЕВ

1552

8

НАТАЛИЯ СИМЕОНОВА АСЕНОВА

3119

9

СЪБКА ВАЛЕНТИНОВА ФИЛИПОВА

2346

10

РУСКА МАГДАЛЕНОВА ФИЛИПОВА

2360

11

ДАНАЯ ДИМОВА ДИМОВА

3107

12

СТАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

1214

13

АНТОН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

658

14

НИКОЛЕТА СВЕТОЗАРОВА ИЛИЕВА

2807

15

ГАНКА СТАНКОВА РОСЕНОВА

3163

12.06.2017г.                                                                             Директор:

/име, подпис и печат/

Четвъртък, 08 Юни 2017 12:59

Второ класиране

ОУ „Свети Патриарх Евтимий‘ – Варна обявява 22 свободни места за второ класиране.

Системата ще се отвори за регистрации/редакции на 09.06.2017г. в 10:00ч. 

В периода 9.06. – 12.06.2017г. до 12:30ч. родителите могат да редактират данните във вече регистрираните заявления, вкл. и да променят и пренареждат желанията си.

Всички НЕКЛАСИРАНИ деца участват във второ класиране с вече регистрирания си входящ номер и не е необходимо да правят нова регистрация.

 

Списък на записаните деца след I класиране

Понеделник, 05 Юни 2017 12:54

Фолклорна плетеница 2017г.

Грамота за отлично представяне на 4 клас на Националното състезание по хореография "Фолклорна плетеница 2017г."

 

Грамота Фолклорна плетеница 1

Понеделник, 05 Юни 2017 12:28

Резултати от класирането за I клас

Резултати от I класиране за приема за I клас

 

Записването на приетите деца е на 06.06. и 07.06.2017г от 08:30ч до 16:00ч. в сградата на училището.

Линкът за достъп до системата за прием в първи клас е: https://school.is-vn.bg

Страница 7 от 14