Портфолио

Четвъртък, 11 Септември 2014 14:34

Администрация

Директор:                                Веселина Манолова          тел: 0879940002

Помощник директор по УД:Йовчо Йовчев                    тел: 0879940003

Помощник директор  АСД : Веска Димова                    тел: 0876805881

Главен счетоводител:           Нели Цекова                      тел: 0879940006

ЗАТС:                                        Надя Шидерова                тел: 0879903641

Домакин:                                  Детелинка Андреева        тел: 0879940005

Технически секретар:            Ваня Чакърова                 тел: 0879861380

Библиотекар:                          Светлана Мусинска         тел: 0879903627

Лекарски кабинет:                 Блага Петкова                  тел: 0879903636

Четвъртък, 11 Септември 2014 14:21

Преподаватели

Ръководство на училището
Веселина Манолова – директор
Йовчо Йовчев– помощник-директор по учебната част
Веска Едрева Димова –помощник–директор по административно-стопанска дейност
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Учители начален етап на основно образование

Пламена Янакиева Маринова
Красимира Димитрова Чавеева
Милена Цонева Андонова
Светлана Пенчева Начева
Живка Миткова Пантелеева
Николинка Апосотлова Василева
Антония Димитрова Ташева
Стефка Кръстева Колева
Невелина Димитрова Минчева
Даниела Кирова Анчева
Красимира Драганова Панчева
Маринела Милкова Георгиева
Стоянка Радославова Станева
Ирина Петрова Атанасова
Миглена Йорданова Савова
Рая Станчева Стоилова
Петя Иванова Стоянова
Калинка Стоянова Атанасова
Дарина Маринова Димитрова
Мая Стоянова Стефанова
Надежда Стефанова Стоянова
Милен Рачев Стоянов
Саша Михайлова Стоянова
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Възпитатели
Веселина Йорданова Николова
Юлия Дончева Димитрова
Диляна Иванова Божкова
Магдалена Георгиева Димитрова
Нежда Исуф Мустафа
Диана Николаева Москова
Гинка Цанкова Балканджийска
Габриела Руменова Маслева
Пламена Павлинова Донева
Христина Илиева Николова
Диана Георгиева Атанасова
Лили Мирославова Вълчева
Гинка Симеонова Иванова
Снежана Иванова Митева
Стамен Начев Начев
Марияна Иванова Голкочева
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Учители прогимназиален етап на основно образование
Румяна Петрова Челашинова- български език и литература
Йорданка Момчилова Николова- български език и литература
Десислава Иванова Василева- български език и литература
Надежда Христова Ганева- английски език
Даниела Радева Даскалова - английски език
Анка Йорданова Сулова – математика и информационни технологии
Мариана Маринова Димитрова – математика
Ивелина Стоянова Иванова - информационни технологии и домашна техника
Данчи Петрова Димитрова – история и цивилизация
Десислава Тодорова Миливоева – биологиа и химия
Ана Асенова Василева – география
Борислав Любенов Борисов – изобразително изкуство
Лиляна Христова Гайдарова – музика
Мариана Янкова Димитрова – хореография

 

logo-patriarha

   Вече 129г. ни делят от мига, когато за първи път бие школският звънец в с. Владиславово /тогава Паша-кьой/. Годината е далечната 1885-та. За първи път е открито българско школо. Учебните занятия се водят в запазената тогава турска джамия, а по-късно в сградата на селското читалище.

Поставено е началото – дългоочаквано и трудно!

През 1941г. завършва изграждането на първата училищна сграда, а името, което носи тя е на светите братя Кирил и Методий. Но селото се разраства, децата, жадни за знания са повече, а училището не отговаря на обществените нужди. Едва през 1975г. започва строителството на днешната сграда на училището, а селото е обявено за квартал на Варна. На 15.09.1977г. звънва първият звънец в новата училищна сграда . Най-сетне тя побира всички свои ученици. Името, което носи новото училище е „Сийка Трифонова”. Оттогава училището поема своя необикновен житейски път, чийто превратности в исторически и биографичен план довеждат до преименуването му през 1992г. в „Св.Патриарх Евтимий”.

И така вече 129г. ученици и учители се потапят в необятните знания, преодоляват заедно трудности и изкачват върхове.129г. всеотдайни български учители се грижат за духовното израстване на  редица  поколения. И както Евтимий чрез словото води хората по пътя към доброто и спасението, спасява ги от ужасите на духовното робство, така грижите на учителите са насочени към вечното усъвършенстване на духа. Патриархът проповядва, че „човешкото тяло е смъртно и принадлежи на земята, а човешката душа е безсмъртна”.Той дава искра от своя дух, искра от своето сърце, която сгрява хиляди български души и предава този плам  до днес в сърцата на всички нас – учители и ученици, бивши и настоящи възпитаници. Този огън не угасва, а сгрява и поддържа българския дух, духът на днешните ни ученици.

За това говорят – делата:

     - ОУ”Св.П.Евтимий” е носител на приза „зелен флаг” и е обявено за Екоучилище от 2006г. През 2008г. флагът бе защитен и същата и следваща 2009г. бяха връчени награди от председателя на Световната организация „Екоучилища”- Ян Ериксон от Холандия за достойно представяне и участия в мероприятия на екологична тематика

Спечелени проекти:

- „ Програма F по проект ученическо радио „

- „Цветно мечтание”

- „ Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информация”

- „ Книгите и нтернет – галактика от информация „

- „Подходи за справяне с насилието в училище”

- “ Българските манастири и храмове –огнища на българското самосъзнание и дух”                   - „Игрите, които хората играят”- двустранен проект между България и Северна Ирландия по програма „Младежта в действие”.

 - „Заедно в нашето културно разнообразие”- двустранен проект между България и Малта по програма „Коменски”.

-Училището е участник в проект на Глобалния екологичен фонд „Въвеждане и интегриране на енергиен мониторинг и интерактивно обучение по енергийна ефективност, възобновяеми енергични източници и изменение на климата в основното образование в България”/ стартира на 01.12.2009г. до 01.12.2010г.

 - „Въглеродни детективи – Европа” за период от 2009-2012г. в партньорство с 5 страни от Европа – Великобритания, Австрия, Унгария, Чехия и България. Целта е да се предприемат мерки и действия за предотвратяване на климатичните промени и опазване на глобалната околна среда.

Награди:

За периода 2005- 2010 година  завоюваните награди и грамоти са:

 • международни награди-  един златен медал, пет награди и две поощрения
 • национални- двадесет и една награди, тридесет грамоти и две поощрения
 • областни- единадесет награди, пет сертификата и две грамоти
 • общински- тридесет и пет награди,четири сертификата,  петдесет и пет грамоти  и четири поощрения

Общо за този период завоюваните призови места са както следва:

 • двадесет и две първи места
 • двадесет и пет втори места
 • двадесет и пет трети места
 • тринадесет ученика са удостоени с приза на кмета на гр. Варна „ Дарования”
 • девет ученика са получили Сертификата
 • грамотите са осемдесет и пет
 •  осем поощрения

  Участията на учениците са във всички области- изкуство, спорт, хореография, литература , наука , фотография , информационни технологии.

  Днес  и учители, и ученици сме горди от постигнатите успехи, имаме високо обществено признание. Работим неуморно с ентусиазъм и вяра, защото е жив Евтимиевият дух в нашите сърца, защото „Горди с твойто име ще вървим напред, Патриарх Евтимий, пример и завет!”...