Вторник, 29 Август 2017 11:28

Списъци на паралелките в първи клас за учебната 2017/2018г.

Уважаеми родители,

 

Избираемите часове за първи В клас са Информационни технологии и БЕЛ, а не ИТ и Математика, както беше публикувано по-рано, поради техническа грешка.

Благодарим Ви за разбирането!

 

Първи А клас

Първи Б клас

Първи В клас 

Първи Г клас

Първи Д клас

Първи Е клас