Четвъртък, 30 Октомври 2014 15:35

Публична покана за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по НП "Модернизация на материалната база в училище", модул "Подобряване на училищната среда"