Сряда, 15 Март 2017 15:53

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година