Четвъртък, 16 Ноември 2017 11:11

Доставка на природен газ за отопление на сградата на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - гр.Варна