Сряда, 21 Февруари 2018 13:52

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ