Понеделник, 05 Ноември 2018 16:21

Удължаване срока на обществена поръчка с предмет "Доставка на закуски и плодове за учениците от I до IV клас от ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - Варна за периода до края на 2018г. и календарната 2019година"