Понеделник, 28 Януари 2019 15:50

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА УЧЕНИЧЕСКИ БЮФЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ, НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДАТА НА ОУ"СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"