Петък, 08 Февруари 2019 13:52

Конкурс за отдаване под наем на помещение с предназначение за „Книжарница“, за срок от 3/три/ години