Вторник, 05 Март 2019 14:14

Обява за нов конкурс за отдаване под наем на помещение с предназначение за „Книжарница“, за срок от 3/три/ години