Понеделник, 15 Април 2019 02:38

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ