Неделя, 15 Март 2020 13:22

Организация на учебния процес

Уважаеми ученици и родители,

ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ въвежда онлайн обучение, считано от 16.03.2020 г.

Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват инструментите на Facebook, електронния дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, електронни учебници и други образователни ресурси, а в краен случай - учебни материали на хартиен носител. Учителите, които преподават на паралелките, ще бъдат на разположение във фейсбук групите в рамките на публикувания дневен режим. Те ще поставят задачи, ще оказват консултативна помощ и ще осъществяват онлайн или видео разговори с Вас и с Вашите деца. Всички учители ЦДО ще бъдат на разположение във фейсбук-групите и ще работят заедно с учителите, подпомагайки работата на учениците.

Задачите, които учителите ще подготвят за вашите деца, са с по-дълъг срок за изпълнение – от 3 до 5 дни.

По-малките ученици, които имат затруднения при работа с компютър, ще трябва да изпълнят поставените им задачи с Ваша помощ, в удобно за Вас време в рамките на поставения от нас срок 3-5 дни.

Учителите ще оказват помощ и на Вас, уважаеми родители, по същите канали, които сме определили за комуникация.

Нека учениците да работят спокойно и да полагат усилия да затвърдят материала, който вече сме преподали.

Домашните работи ще се изпълняват в тетрадките, или във файлове, които ще се снимат или пращат на учителите. Те от своя страна ще проверяват изпълнението им и ще дават указания по определените канали за комуникация.

Използвайте възможностите на издателствата, които пуснаха електронните учебници за свободно ползване. Някои образователни платформи също са предоставили свободен достъп до образователните материали. За възможностите, които предоставят те, ще Ви информират учителите. Очаква се създаването и на телевизионни програми с образователни материали.

Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация във фейсбук-групите по класове и чрез електронния дневник. Колегите ми са на разположение и за телефонни разговори.

Ресурсните учители, психологът и педагогическият съветник ще са на разположение в групите за оказване на необходимата подкрепа за учениците и техните родители. Медицинските работници в училището – д-р Петкова и м.с. Петкова също ще бъдат на разположение в групите, за оказване на подкрепа и предоставяне на здравни съвети към Вас и Вашите семейства. Не се притеснявайте да се обръщате към тях за подкрепа и съвети.

Учениците, които са си оставили учебниците в училище, могат да ги получат чрез техните родители. Това ще бъде възможно от вторник до края на следващата седмица. Моля, свържете се с вашите класни ръководители, за да им обясните в кое шкафче се намират учебниците на децата Ви, за да можем да ги опаковаме. Родителите ще получат учебниците от служител на входа, след като съобщят името и класа на детето.

Това са исторически тежки времена, от които нашето поколение беше пожалено до днес, но като историк съм убедена, че ще преодолеем тази биологична и цивилизационна криза заедно, подкрепяйки се и пазейки здравето и живота си с отговорност и уважение към другия.

Желая Ви здраве и оставам на разположение за съдействие по всяко време. Заедно ще се справим!

Веселина Манолова

Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

 

Заповед за организация на учебния ден в електронна среда

 

График начален етап

Начален

 

График прогимназиален етап

Прогимназия