Петък, 20 Март 2020 12:56

Дистанционно обучение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Стартирахме електронното обучение с Ваша подкрепа, за което Ви благодарим. Опитът от изминалите дни показва, че трябва да въведем някакъв график в общуването, който да бъде регламентиран както за Вас, така и за нас. Уверяваме Ви, че ще се съобразим с Вашите ангажименти и няма да пропускаме да Ви дадем и получим информация своевременно, както от Вас, така и от Вашите деца. За най-малките ученици предложеният график не е задължителен, тъй като те зависят изцяло от Вашата помощ. Колегите ми приемат този факт и ще работят активно, тогава, когато на Вас ви е възможно. Моля, поговорете с децата си, които работят самостоятелно, да са на линия по време на учебните часове. Ще проверяваме това в началото на всеки час. В настоящия момент дисциплината е важно условие за успеха на е-обучението. Предлагаме Ви график, за осъществяване на комуникация в рамките на деня. Веселина Манолова
Директор на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ - Варна

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Времената са трудни. Цялата нация се е мобилизирала за излизане от тази тежка криза. Представата ни за живота, такъв какъвто беше само преди седмица, се промени. Но ще се справим. Със сигурност, ако сме заедно и ако сме отговорни.
От мое име и от името на Вашите учители, Ви моля, да бъдете организирани и сериозни. Все още нямате граждански права и отговорности на възрастни, но Вие сте надеждата и бъдещето на нацията. Отговорете на нашите очаквания. Моля Ви бъдете сериозни при провеждането на електронното обучение. Бъдете в точното време за начало на часа пред компютрите и изпълнявайте отговорно задачите, които учителите Ви поставят.
Благодарни сме на Вашите родители, че ни подкрепят и че Ви помагат.
Нека докажем, че сме дисциплинирани, защото само така ще се справим и ще израстнем интелектуално и духовно в този труден за всички момент.
От ръководството и екипа на Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ – гр. Варна

 

график