Вторник, 11 Февруари 2020 10:24

План програма за взаимодействието между училищната общност и родителите, при изпълнение на ЗПУО учебна 2019/2020 година