Понеделник, 22 Юни 2015 10:17

Фолклорна плетеница

     „Фолклорна плетеница"

      На 06 и 07.06.2015г. се проведе Националният кръг на състезанието „Фолклорна плетеница", организиран от МОН. Домакин на събитието беше РИО – Плевен. В надпреварата се влючиха ученици, изучаващи задължително избираема и профилирана подготовка по хореография от цялата страна. Град Варна беше представен от деца четвърти клас при ОУ „Св. Патриарх Евтимий". Способностите на учениците бяха оценявани от Национална комисия. Нашите ученици демонстрираха завидни знания и умения в областта на хореографията и представиха гр. Варна достойно. В резултат на протокола, изнесен на страницата на МОН, учениците от ОУ „Св.Патриарх Евтимий" се класираха:
Първи етап – I –во място
Втори етап – II – ро място
Децата бяха наградени с грамота за отлично представяне и плакет лично от експерта на МОН г-жа Елена Търничкова.