Четвъртък, 11 Септември 2014 14:21

Преподаватели

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Класен ръководител

Клас

Дарина Димитрова

I A

Стоянка Станева

I Б

Веселина Николова

I В

Мая Стефанова

I Г

Диана Атанасова

I Д

Милена Андонова

I Е

Пламена Маринова

II А

Антония Ташева

II Б

Димитрина Георгиева

II В

Светлана Начева

II Г

Живка Пантелеева

II Д

Красимира Чавеева

II Е

Стефка Колева

III А

Невелина Минчева

III Б

Даниела Анчева

III В

Красимира Панчева

III Г

Даниела Арсова

III Д

Ирина Атанасова

IV А

Миглена Савова

IV Б

Рая Стоилова

IV В

Лили Вълчева

IV Г

Силвия Баева

IV Д

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Класен ръководител

 

Марияна Янкова – Хореограф

V А

Атанаска Неделчева – Технологии и предприемачество

V Б

Борис Дудин – История и цивилизация/ ФВС

V В

Татяна Чанева – Български език и литература

V Г

Даниела Даскалова – Английски език

V Д

Мариана Димитрова – Математика

VI А

Светлана Мусинска – История и цивилизация

VI Б

Павлина Георгиева – Английски език

VI В

Нина Янкова – География

VI Г

Петя Иручева – Български език и литература

VI Д

Йорданска Момчилова – Български език и литература

VII А

Анка Сулова – Математика

VII Б

Десислава Миливоева – Биология / Химия

VII В

   
   

Десислава Василева – Български език и литература

 

Йовка Миткова – Математика / Физика

 

Борислав Борисов – Изобразително изкуство

 

Емилия Топалова – ФВС

 

Димитър Желязков – ФВС

 

Росина Николова – Музика

 

 

 

Възпитатели

 

Айсел Юсеин

 

Аня Алексиева

 

Валентина Василева

 

Вичка Илиева

 

Галя Колева

 

Гинка Иванова

 

Десислава Божидарова

 

Диана Москова

 

Диляна Иванова

 

Дора Димитрова

 

Елена Денчева

 

Магдалена Димитрова

 

Марияна Голкочева

 

Нежда Мустафа

 

Николина Василева

 

Пламена Донева

 

Стамен Начев

 

Христина Николова

 

 

 

Ана Асенова – Педагогически съветник

 

Кристина Радева – Психолог

 

Мариета Раева – Ресурсен учител

 

Николина Стоянова – Ресурсен учител

 

Цветелина Василева – Логопед