Портфолио

Четвъртък, 11 Септември 2014 14:34

Администрация

Директор:                                    Веселина Манолова           тел: 0879940002

Заместник директор  УД:        Йовчо Йовчев                     тел: 0879940003

Заместник директор  УД:        Дафинка Стоянова           тел: 0877230901

Заместник директор  АСД :    Габриела Колева                тел: 0876805881

Главен счетоводител:              Мария Янева                       тел: 0879940006

ЗАТС:                                          Надя Шидерова                  тел: 0879903641

Домакин:                                    Детелинка Андреева          тел: 0879940005

Технически секретар:              Ваня Чакърова                   тел: 0879861380

Библиотекар:                           Мария Стойкова                тел: 0879903627

Лекарски кабинет:                  Блага Петкова                   тел: 0879903636

Четвъртък, 11 Септември 2014 14:21

Преподаватели

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Класен ръководител

Клас

Дарина Димитрова

I A

Стоянка Станева

I Б

Веселина Николова

I В

Мая Стефанова

I Г

Диана Атанасова

I Д

Милена Андонова

I Е

Пламена Маринова

II А

Антония Ташева

II Б

Димитрина Георгиева

II В

Светлана Начева

II Г

Живка Пантелеева

II Д

Красимира Чавеева

II Е

Стефка Колева

III А

Невелина Минчева

III Б

Даниела Анчева

III В

Красимира Панчева

III Г

Даниела Арсова

III Д

Ирина Атанасова

IV А

Миглена Савова

IV Б

Рая Стоилова

IV В

Лили Вълчева

IV Г

Силвия Баева

IV Д

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Класен ръководител

 

Марияна Янкова – Хореограф

V А

Атанаска Неделчева – Технологии и предприемачество

V Б

Борис Дудин – История и цивилизация/ ФВС

V В

Татяна Чанева – Български език и литература

V Г

Даниела Даскалова – Английски език

V Д

Мариана Димитрова – Математика

VI А

Светлана Мусинска – История и цивилизация

VI Б

Павлина Георгиева – Английски език

VI В

Нина Янкова – География

VI Г

Петя Иручева – Български език и литература

VI Д

Йорданска Момчилова – Български език и литература

VII А

Анка Сулова – Математика

VII Б

Десислава Миливоева – Биология / Химия

VII В

   
   

Десислава Василева – Български език и литература

 

Йовка Миткова – Математика / Физика

 

Борислав Борисов – Изобразително изкуство

 

Емилия Топалова – ФВС

 

Димитър Желязков – ФВС

 

Росина Николова – Музика

 

 

 

Възпитатели

 

Айсел Юсеин

 

Аня Алексиева

 

Валентина Василева

 

Вичка Илиева

 

Галя Колева

 

Гинка Иванова

 

Десислава Божидарова

 

Диана Москова

 

Диляна Иванова

 

Дора Димитрова

 

Елена Денчева

 

Магдалена Димитрова

 

Марияна Голкочева

 

Нежда Мустафа

 

Николина Василева

 

Пламена Донева

 

Стамен Начев

 

Христина Николова

 

 

 

Ана Асенова – Педагогически съветник

 

Кристина Радева – Психолог

 

Мариета Раева – Ресурсен учител

 

Николина Стоянова – Ресурсен учител

 

Цветелина Василева – Логопед

 
   
   
   
   

 

 

logo-patriarha

   Вече 129г. ни делят от мига, когато за първи път бие школският звънец в с. Владиславово /тогава Паша-кьой/. Годината е далечната 1885-та. За първи път е открито българско школо. Учебните занятия се водят в запазената тогава турска джамия, а по-късно в сградата на селското читалище.

Поставено е началото – дългоочаквано и трудно!

През 1941г. завършва изграждането на първата училищна сграда, а името, което носи тя е на светите братя Кирил и Методий. Но селото се разраства, децата, жадни за знания са повече, а училището не отговаря на обществените нужди. Едва през 1975г. започва строителството на днешната сграда на училището, а селото е обявено за квартал на Варна. На 15.09.1977г. звънва първият звънец в новата училищна сграда . Най-сетне тя побира всички свои ученици. Името, което носи новото училище е „Сийка Трифонова”. Оттогава училището поема своя необикновен житейски път, чийто превратности в исторически и биографичен план довеждат до преименуването му през 1992г. в „Св.Патриарх Евтимий”.

И така вече 129г. ученици и учители се потапят в необятните знания, преодоляват заедно трудности и изкачват върхове.129г. всеотдайни български учители се грижат за духовното израстване на  редица  поколения. И както Евтимий чрез словото води хората по пътя към доброто и спасението, спасява ги от ужасите на духовното робство, така грижите на учителите са насочени към вечното усъвършенстване на духа. Патриархът проповядва, че „човешкото тяло е смъртно и принадлежи на земята, а човешката душа е безсмъртна”.Той дава искра от своя дух, искра от своето сърце, която сгрява хиляди български души и предава този плам  до днес в сърцата на всички нас – учители и ученици, бивши и настоящи възпитаници. Този огън не угасва, а сгрява и поддържа българския дух, духът на днешните ни ученици.

За това говорят – делата:

     - ОУ”Св.П.Евтимий” е носител на приза „зелен флаг” и е обявено за Екоучилище от 2006г. През 2008г. флагът бе защитен и същата и следваща 2009г. бяха връчени награди от председателя на Световната организация „Екоучилища”- Ян Ериксон от Холандия за достойно представяне и участия в мероприятия на екологична тематика

Спечелени проекти:

- „ Програма F по проект ученическо радио „

- „Цветно мечтание”

- „ Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информация”

- „ Книгите и нтернет – галактика от информация „

- „Подходи за справяне с насилието в училище”

- “ Българските манастири и храмове –огнища на българското самосъзнание и дух”                   - „Игрите, които хората играят”- двустранен проект между България и Северна Ирландия по програма „Младежта в действие”.

 - „Заедно в нашето културно разнообразие”- двустранен проект между България и Малта по програма „Коменски”.

-Училището е участник в проект на Глобалния екологичен фонд „Въвеждане и интегриране на енергиен мониторинг и интерактивно обучение по енергийна ефективност, възобновяеми енергични източници и изменение на климата в основното образование в България”/ стартира на 01.12.2009г. до 01.12.2010г.

 - „Въглеродни детективи – Европа” за период от 2009-2012г. в партньорство с 5 страни от Европа – Великобритания, Австрия, Унгария, Чехия и България. Целта е да се предприемат мерки и действия за предотвратяване на климатичните промени и опазване на глобалната околна среда.

Награди:

За периода 2005- 2010 година  завоюваните награди и грамоти са:

 • международни награди-  един златен медал, пет награди и две поощрения
 • национални- двадесет и една награди, тридесет грамоти и две поощрения
 • областни- единадесет награди, пет сертификата и две грамоти
 • общински- тридесет и пет награди,четири сертификата,  петдесет и пет грамоти  и четири поощрения

Общо за този период завоюваните призови места са както следва:

 • двадесет и две първи места
 • двадесет и пет втори места
 • двадесет и пет трети места
 • тринадесет ученика са удостоени с приза на кмета на гр. Варна „ Дарования”
 • девет ученика са получили Сертификата
 • грамотите са осемдесет и пет
 •  осем поощрения

  Участията на учениците са във всички области- изкуство, спорт, хореография, литература , наука , фотография , информационни технологии.

  Днес  и учители, и ученици сме горди от постигнатите успехи, имаме високо обществено признание. Работим неуморно с ентусиазъм и вяра, защото е жив Евтимиевият дух в нашите сърца, защото „Горди с твойто име ще вървим напред, Патриарх Евтимий, пример и завет!”...