Директор:                                Веселина Манолова          тел: 0879940002

Заместник директор УД:     Йовчо Йовчев                    тел: 0879940003

Заместник директор УД:     Дафинка Стоянова          тел: 0877230901

Заместник директор АСД:  Габриела Колева               тел: 0876805881

Главен счетоводител:           Мария Янева                     тел: 0879940006

ЗАТС:                                        Надя Шидерова               тел: 0879903641

Домакин:                                  Детелинка Андреева       тел: 0879940005

Технически секретар:            Ваня Чакърова                 тел: 0879861380

Библиотекар:                          Мария Стойкова             тел: 0879903627

Лекарски кабинет:                 Блага Петкова                тел: 0879903636