Ръководство на училището
Веселина Манолова – директор
Йовчо Йовчев– помощник-директор по учебната част
Веска Едрева Димова –помощник–директор по административно-стопанска дейност
 
Учители начален етап на основно образование
Пламена Янакиева Маринова
Красимира Димитрова Чавеева
Милена Цонева Андонова
Светлана Пенчева Начева
Живка Миткова Пантелеева
Николинка Апосотлова Василева
Антония Димитрова Ташева
Стефка Кръстева Колева
Невелина Димитрова Минчева
Даниела Кирова Анчева
Красимира Драганова Панчева
Маринела Милкова Георгиева
 Стоянка Радославова Станева
Ирина Петрова Атанасова
Миглена Йорданова Савова
Рая Станчева Стоилова
Петя Иванова Стоянова
Калинка Стоянова Атанасова
Дарина Маринова Димитрова
Мая Стоянова Стефанова
Надежда Стефанова Стоянова
Милен Рачев Стоянов

Саша Михайлова Стоянова

 
Възпитатели
Веселина Йорданова Николова
Юлия Дончева Димитрова
Диляна Иванова Божкова
Магдалена Георгиева Димитрова
Нежда Исуф Мустафа
Диана Николаева Москова
Гинка Цанкова Балканджийска
Габриела Руменова Маслева
Пламена Павлинова Донева
Христина Илиева Николова
Диана Георгиева Атанасова
Лили Мирославова Вълчева
Гинка Симеонова Иванова
Снежана Иванова Митева
Стамен Начев Начев
Марияна Иванова Голкочева
 
Учители прогимназиален етап на основно образование
 Румяна Петрова Челашинова- български език и литература
Йорданка Момчилова Николова- български език и литература
Десислава Иванова Василева- български език и литература
Надежда Христова Ганева- английски език
Даниела Радева Даскалова - английски език
Анка Йорданова Сулова – математика и информационни технологии
Мариана Маринова Димитрова – математика
Ивелина Стоянова Иванова - информационни технологии и домашна техника
Данчи Петрова Димитрова – история и цивилизация
Десислава Тодорова Миливоева – биологиа и химия
Ана Асенова Василева – география
Борислав Любенов Борисов – изобразително изкуство
Лиляна Христова Гайдарова – музика
Мариана Янкова Димитрова – хореография