Дейности

Като училище, включено в мрежата на Иновативните училища в България, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Варна участва в НП „Иновации в действие“, като си партнира с три други училища – СУ „Св. Св. Кирил и Методий, гр. Рудозем; ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Белослав; ОУ „Никола Й. Вапцаров, с. Црънча, обл. Смолян
В периода 16-18. 04. 2024г. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Варна бе домакин на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем(иновативно училище), ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Белослав, обл. Варна и Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, с. Црънча, общ. Смолян (неиновативни училища). Гостите се запознаха с образователния процес и материалната база на училището. Учениците от иновативните паралелки представиха част от дейностите, които са реализирали през учебната година. Гостите разгледаха изложбите и проектите реализирани от иновативните групи.
На 18.04.2024 г. в 14:30 часа в аулата на ИУ-Варна бе проведен тържествен концерт, посветен на християнските празници под наслов "Молитва за България". Основен организатор на концерта бе РУО - Варна. Участието на учители и ученици от ОУ “ Св.П.Евтимий “, гр. Варна се явява преставителна изява по НП „Иновации в действие", на която присъстваха и гостите по програмата.
В периода 13-15 май 2024 година по НП „Иновации в действие", СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Рудозем, бе домакин на Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Варна, Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Белослав, обл. Варна и Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, с. Црънча, общ. Смолян. Програмата на домакинството включваше наблюдения и дискутиране на открити уроци с приложение на иновациите, които се прилагат в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Рудозем: „Саундпейтинг фантазия“ и „Плавен преход на преминаване от четвърти в пети клас“. Гостите се запознаха с културни и исторически обекти от областта. Присъстваха на тържествения концерт посветен на патронния празник и изпращане на абитуриентите от випуск 2024. С изпълнение на добруджанска народна песен, гостуващите училища отправиха поздрав към всички учители, ученици, родители и гости на тържеството.
Гостуващите училища бяха включени в инициативи по краезнание, прилагайки на практика дейности от бита на родопчаните – точене на кори, приготвяне на пататник и доене на крава. Така изградихме мост между традицията и съвременността, отношение и уважение към миналото на България и родния край.
За поредна година бяха обменени опит и добри практики между колеги, създадоха се приятелства и се постигна договореност за сътрудничество и взаимна подкрепа.

 

 

Като училище, включено в мрежата на Иновативните училища в България, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Варна участва в НП „Иновации в действие“, като си партнира с три други училища – СУ „Св. Св. Кирил и Методий, гр. Рудозем; ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Белослав; ОУ „Никола Й. Вапцаров, с. Црънча, обл. Смолян
В периода 16-18. 04. 2024г. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Варна бе домакин на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем(иновативно училище), ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Белослав, обл. Варна и Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, с. Црънча, общ. Смолян (неиновативни училища). Гостите се запознаха с образователния процес и материалната база на училището. Учениците от иновативните паралелки представиха част от дейностите, които са реализирали през учебната година. Гостите разгледаха изложбите и проектите реализирани от иновативните групи.
На 18.04.2024 г. в 14:30 часа в аулата на ИУ-Варна бе проведен тържествен концерт, посветен на християнските празници под наслов "Молитва за България". Основен организатор на концерта бе РУО - Варна. Участието на учители и ученици от ОУ “ Св.П.Евтимий “, гр. Варна се явява преставителна изява по НП „Иновации в действие", на която присъстваха и гостите по програмата.
В периода 13-15 май 2024 година по НП „Иновации в действие", СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Рудозем, бе домакин на Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Варна, Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Белослав, обл. Варна и Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, с. Црънча, общ. Смолян. Програмата на домакинството включваше наблюдения и дискутиране на открити уроци с приложение на иновациите, които се прилагат в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Рудозем: „Саундпейтинг фантазия“ и „Плавен преход на преминаване от четвърти в пети клас“. Гостите се запознаха с културни и исторически обекти от областта. Присъстваха на тържествения концерт посветен на патронния празник и изпращане на абитуриентите от випуск 2024. С изпълнение на добруджанска народна песен, гостуващите училища отправиха поздрав към всички учители, ученици, родители и гости на тържеството.
Гостуващите училища бяха включени в инициативи по краезнание, прилагайки на практика дейности от бита на родопчаните – точене на кори, приготвяне на пататник и доене на крава. Така изградихме мост между традицията и съвременността, отношение и уважение към миналото на България и родния край.
За поредна година бяха обменени опит и добри практики между колеги, създадоха се приятелства и се постигна договореност за сътрудничество и взаимна подкрепа.

 

 

През настоящата учебна 2023-2024 година учениците от групите по иновативния учебен предмет „Културна идентичност и себепознание“, заедно със своите ръководители, с голямо желание проведоха различни дейности, свързани с митовете и легендите на древните цивилизации, като направиха връзка с нашите традиции и обичаи през призмата на съвременните технологии. Проведоха изследване за древните траки и чудесата, които се крият в българските митове и легенди. Запознаха се с древните предания, които се пренасят от уста на уста, от поколение на поколение, от език на език, докато стигнат до нас и научиха, че митовете формират различни култури и определят техните ценности. Търсиха информация за гръцките богове, титаните, Орфей и Евридика, нимфи и герои. Изследваха обичаите по нашите земи от древни времена и изготвиха календари, постери, анимации. Проучиха за прабългарските вярвания и най-точния календар, създаван някога в човешката цивилизация - прабългарския. Посетиха различни културно-исторически обекти и проведоха мнжество представителни изяви.
На 20.03.2024 г. в Актовата зала на ОУ „Св. П. Евтимий“ иновативните 2б, 2в, 2д класове представиха интердисциплинарен урок на тема „ Празничен календар, традииции и обреди“. В урока бяха включени интерактивни и ролеви игри, посветени на пролетните празници от Великденския цикъл. Бяха представени традициите и обичаите, свързани със Сирни Заговезни, Кукери, Тодоровден, Лазаровден, Цветница и Великден. Чрез игрите бе провокиран интересът и се задълбочиха знанията на децата за многообразието на българския фолклор.
Учениците от 2б, 2в, 2д класове, заедно със своите класни ръководители М. Андонова, В. Николова, Д. Атанасова показаха, че българските народни традиции са живи и се предават от поколение на поколение.
Учениците от 5а,б,г и д класове подготвиха изложба с отделни кътове, където представиха работата си през учебната година. Постери, табла, макети, рисунки и арт експонати оживаха и запознаха гости и ученици тематично в направления: Фолклорът - наследник на митологичната култура; От най-старото злато в света през Одесос и Варна; Дни на тракийската култура; Български празничен календар; Златни и сребърни тракийски съкровища.
Интегративният предмет „Културна идентичност и себепознание“ е възможност за формиране на културни традиции и морални ценности у учениците чрез разбиране, отношение и уважение към миналото на България и родния край. Иновацията се основава и на необходимостта да се направи мост между традицията и съвремеността чрез използване на новите технологии и да се даде възможност на младите хора да развият твърди и меки умения, които да ги мотивират за учене през целия живот.
Всичко това създаде самочувствие у децата на хора, ангажирани със запазване на нашите традиции и бъдещето на нашата култура. Учителите, работещи по иновацията, се постараха да покажат на колегите си и начини за мултиплициране на положителния ефект от иновациите в работата.

 

 

През настоящата учебна 2023-2024 година учениците от групите по иновативния учебен предмет „Културна идентичност и себепознание“, заедно със своите ръководители, с голямо желание проведоха различни дейности, свързани с митовете и легендите на древните цивилизации, като направиха връзка с нашите традиции и обичаи през призмата на съвременните технологии. Проведоха изследване за древните траки и чудесата, които се крият в българските митове и легенди. Запознаха се с древните предания, които се пренасят от уста на уста, от поколение на поколение, от език на език, докато стигнат до нас и научиха, че митовете формират различни култури и определят техните ценности. Търсиха информация за гръцките богове, титаните, Орфей и Евридика, нимфи и герои. Изследваха обичаите по нашите земи от древни времена и изготвиха календари, постери, анимации. Проучиха за прабългарските вярвания и най-точния календар, създаван някога в човешката цивилизация - прабългарския. Посетиха различни културно-исторически обекти и проведоха мнжество представителни изяви.
На 20.03.2024 г. в Актовата зала на ОУ „Св. П. Евтимий“ иновативните 2б, 2в, 2д класове представиха интердисциплинарен урок на тема „ Празничен календар, традииции и обреди“. В урока бяха включени интерактивни и ролеви игри, посветени на пролетните празници от Великденския цикъл. Бяха представени традициите и обичаите, свързани със Сирни Заговезни, Кукери, Тодоровден, Лазаровден, Цветница и Великден. Чрез игрите бе провокиран интересът и се задълбочиха знанията на децата за многообразието на българския фолклор.
Учениците от 2б, 2в, 2д класове, заедно със своите класни ръководители М. Андонова, В. Николова, Д. Атанасова показаха, че българските народни традиции са живи и се предават от поколение на поколение.
Учениците от 5а,б,г и д класове подготвиха изложба с отделни кътове, където представиха работата си през учебната година. Постери, табла, макети, рисунки и арт експонати оживаха и запознаха гости и ученици тематично в направления: Фолклорът - наследник на митологичната култура; От най-старото злато в света през Одесос и Варна; Дни на тракийската култура; Български празничен календар; Златни и сребърни тракийски съкровища.
Интегративният предмет „Културна идентичност и себепознание“ е възможност за формиране на културни традиции и морални ценности у учениците чрез разбиране, отношение и уважение към миналото на България и родния край. Иновацията се основава и на необходимостта да се направи мост между традицията и съвремеността чрез използване на новите технологии и да се даде възможност на младите хора да развият твърди и меки умения, които да ги мотивират за учене през целия живот.
Всичко това създаде самочувствие у децата на хора, ангажирани със запазване на нашите традиции и бъдещето на нашата култура. Учителите, работещи по иновацията, се постараха да покажат на колегите си и начини за мултиплициране на положителния ефект от иновациите в работата.