Резюме на иновацията

Четвъртък, 31 Август 2023 09:44

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА

С решение № 469 от 7 юли 2023 г. за приемане на списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година на Министерски съвет, Обн. ДВ. бр.60 от 14 юли 2023 г., на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, ОУ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Варна получи статут на иновативно училище.

 

 

РЕЗЮМЕ