Събота, 20 Май 2017 18:32

Линк за достъп до системата за електронен прием в първи клас

Линкът за достъп до системата за прием в първи клас е: https://school.is-vn.bg