Вторник, 20 Април 2021 14:18

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2021-2022 година