Понеделник, 20 Август 2018 16:07

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КУХНЕНСКИ БЛОК, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ, НАМИРАЩ СЕ В СГРАДАТА НА ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" - ГР. ВАРНА