Сряда, 03 Юли 2019 15:57

Възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “