Четвъртък, 16 Октомври 2014 15:04

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за възлагане на обществени поръчки в ОУ „Свети Патриарх Евтимий”- Варна