Сряда, 04 Септември 2019 12:14

Откриване на учебната 2019/2020 година

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

 

Откриването на новата учебна 2019/2020г. ще се състои на 16.09.2019г. от 09:00часа в двора на училището.

 

звънец

Сряда, 04 Септември 2019 12:11

Родителска среща за V клас

Уважаеми родители,

 

Родителската среща за V клас ще се проведе на 09.09.2019г. от 18:00часа.

Сряда, 28 Август 2019 13:20

Родителска среща първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2019г. ОТ 18:00 ч. В КЛАСНИТЕ СТАИ НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ.

В изпълнение на писмо с Изх. № 0605 -244 / 05.08.2019г. на началника на РУО - гр. Варна и във връзка с  Училищен план прием за учебната 2019 - 2020 година, утвърден със заповед № РД07 - 480 / 29.03.20109г. на Директора на ОУ "св. Патриарх Евтимий" - гр. Варна, свободните места за ученици са както следва:

 

Клас

       Свободни места

I

0

II

5

III

2

IV

2

V

0

VI

4

VII

20

В изпълнение на писмо с Изх. № 0605 -244 / 05.08.2019г. на началника на РУО - гр. Варна и във връзка с  Училищен план прием за учебната 2019 - 2020 година, утвърден със заповед № РД07 - 480 / 29.03.20109г. на Директора на ОУ "св. Патриарх Евтимий" - гр. Варна, свободните места за ученици са както следва:

 

Клас

Свободни места

I

0

II

5

III

2

IV

2

V

0

VI

4

VII

20

Вторник, 06 Август 2019 13:29

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2019/2020

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Страница 2 от 17