Директор:                                Веселина Манолова          тел: 0879940002

Помощник директор по УД:Йовчо Йовчев                    тел: 0879940003

Помощник директор  АСД : Веска Димова                    тел: 0876805881

Главен счетоводител:           Нели Цекова                      тел: 0879940006

ЗАТС:                                        Надя Шидерова                тел: 0879903641

Домакин:                                  Детелинка Андреева        тел: 0879940005

Технически секретар:            Ваня Чакърова                 тел: 0879861380

Библиотекар:                          Светлана Мусинска         тел: 0879903627

Лекарски кабинет:                 Блага Петкова                  тел: 0879903636