Новини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Родителската среща за учениците от 5 клас за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 01.09..2022г от 18:00ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Родителската среща за учениците от 1 клас за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 30.08.2022г от 18:00ч.

 

СПИСЪЦИ на паралеките в 1 клас за учебната 2022/2023 година

1 а клас 

1 б клас

1 в клас

1 г клас

1 д клас

Със Заповед №РД06-419/29.04.2022 г. на Началника на РУО-Варна е утвърден ДПП в V клас за профилираните гимназии с профил "Математически", в VIII клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2022/2023 г. Във връзка с това и с продължаващото представяне и утвърждаването на възможностите за професионално образование на бъдещите гимназисти Ви информирам, че Община Варна чрез Дирекция „Образование и младежки дейности" съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие-Център за кариерно ориентиране, гр. Варна стартира кампания „Професии на бъдещето - Варна 2022". Основните канали, чрез които информацията ще достига до учениците и техните родители и семейства са чрез възможностите на социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, където има специално създадени страници със същото заглавие:

 

Линк към Facebook

Линк към Инстаграм

сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна

СПИСЪК ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 

 

СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в
общинските училища на територията на община Варна

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

РАЗДЕЛ VI ЗАПИСВАНЕ

Чл. 22. Родителите/настойниците записват детето в училище, съобразно определените в Графика на дейностите срокове.

Чл. 23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;

2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.

Чл. 24. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Чл. 25. При установени несъответствия на данните от заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

Чл. 26. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление. Чл. 27. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

 

 

Уважаеми ученици и родители,
От 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. учениците от VI и VII клас ще учат от разстояние в електронна среда в създадените онлайн класни стаи.
Учениците от I до V клас ще се обучават присъствено.
Графикът на учебните часове за VI и VII клас е както следва:

График в ел.среда

Петък, 20 Март 2020 12:56

Дистанционно обучение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Стартирахме електронното обучение с Ваша подкрепа, за което Ви благодарим. Опитът от изминалите дни показва, че трябва да въведем някакъв график в общуването, който да бъде регламентиран както за Вас, така и за нас. Уверяваме Ви, че ще се съобразим с Вашите ангажименти и няма да пропускаме да Ви дадем и получим информация своевременно, както от Вас, така и от Вашите деца. За най-малките ученици предложеният график не е задължителен, тъй като те зависят изцяло от Вашата помощ. Колегите ми приемат този факт и ще работят активно, тогава, когато на Вас ви е възможно. Моля, поговорете с децата си, които работят самостоятелно, да са на линия по време на учебните часове. Ще проверяваме това в началото на всеки час. В настоящия момент дисциплината е важно условие за успеха на е-обучението. Предлагаме Ви график, за осъществяване на комуникация в рамките на деня. Веселина Манолова
Директор на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ - Варна

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Времената са трудни. Цялата нация се е мобилизирала за излизане от тази тежка криза. Представата ни за живота, такъв какъвто беше само преди седмица, се промени. Но ще се справим. Със сигурност, ако сме заедно и ако сме отговорни.
От мое име и от името на Вашите учители, Ви моля, да бъдете организирани и сериозни. Все още нямате граждански права и отговорности на възрастни, но Вие сте надеждата и бъдещето на нацията. Отговорете на нашите очаквания. Моля Ви бъдете сериозни при провеждането на електронното обучение. Бъдете в точното време за начало на часа пред компютрите и изпълнявайте отговорно задачите, които учителите Ви поставят.
Благодарни сме на Вашите родители, че ни подкрепят и че Ви помагат.
Нека докажем, че сме дисциплинирани, защото само така ще се справим и ще израстнем интелектуално и духовно в този труден за всички момент.
От ръководството и екипа на Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ – гр. Варна

 

график

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

 

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
· всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт
· всеки работен ден от 10ч. - 12ч.;
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; 0887 498 047

Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
· всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

Уважаеми ученици и родители,

ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ въвежда онлайн обучение, считано от 16.03.2020 г.

Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват инструментите на Facebook, електронния дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, електронни учебници и други образователни ресурси, а в краен случай - учебни материали на хартиен носител. Учителите, които преподават на паралелките, ще бъдат на разположение във фейсбук групите в рамките на публикувания дневен режим. Те ще поставят задачи, ще оказват консултативна помощ и ще осъществяват онлайн или видео разговори с Вас и с Вашите деца. Всички учители ЦДО ще бъдат на разположение във фейсбук-групите и ще работят заедно с учителите, подпомагайки работата на учениците.

Задачите, които учителите ще подготвят за вашите деца, са с по-дълъг срок за изпълнение – от 3 до 5 дни.

По-малките ученици, които имат затруднения при работа с компютър, ще трябва да изпълнят поставените им задачи с Ваша помощ, в удобно за Вас време в рамките на поставения от нас срок 3-5 дни.

Учителите ще оказват помощ и на Вас, уважаеми родители, по същите канали, които сме определили за комуникация.

Нека учениците да работят спокойно и да полагат усилия да затвърдят материала, който вече сме преподали.

Домашните работи ще се изпълняват в тетрадките, или във файлове, които ще се снимат или пращат на учителите. Те от своя страна ще проверяват изпълнението им и ще дават указания по определените канали за комуникация.

Използвайте възможностите на издателствата, които пуснаха електронните учебници за свободно ползване. Някои образователни платформи също са предоставили свободен достъп до образователните материали. За възможностите, които предоставят те, ще Ви информират учителите. Очаква се създаването и на телевизионни програми с образователни материали.

Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация във фейсбук-групите по класове и чрез електронния дневник. Колегите ми са на разположение и за телефонни разговори.

Ресурсните учители, психологът и педагогическият съветник ще са на разположение в групите за оказване на необходимата подкрепа за учениците и техните родители. Медицинските работници в училището – д-р Петкова и м.с. Петкова също ще бъдат на разположение в групите, за оказване на подкрепа и предоставяне на здравни съвети към Вас и Вашите семейства. Не се притеснявайте да се обръщате към тях за подкрепа и съвети.

Учениците, които са си оставили учебниците в училище, могат да ги получат чрез техните родители. Това ще бъде възможно от вторник до края на следващата седмица. Моля, свържете се с вашите класни ръководители, за да им обясните в кое шкафче се намират учебниците на децата Ви, за да можем да ги опаковаме. Родителите ще получат учебниците от служител на входа, след като съобщят името и класа на детето.

Това са исторически тежки времена, от които нашето поколение беше пожалено до днес, но като историк съм убедена, че ще преодолеем тази биологична и цивилизационна криза заедно, подкрепяйки се и пазейки здравето и живота си с отговорност и уважение към другия.

Желая Ви здраве и оставам на разположение за съдействие по всяко време. Заедно ще се справим!

Веселина Манолова

Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

 

Заповед за организация на учебния ден в електронна среда

 

График начален етап

Начален

 

График прогимназиален етап

Прогимназия

 

Страница 1 от 3