Новини

На 22.11.2023г. в часа на класа учениците от 6в клас от ОУ „Св.П. Евтимий“ с кл.р-л Десислава Миливоева се включиха като доброволци в благотворителната инициатива в помощ на Мелис, която е бивша ученичка на училището, с изработване на сувенири за коледния базар през месец декември. В инициативата взе участие и председателят на Обществения съвет към ОУ „Св.П. Евтимий“ – Кристина Мързакова, която даде оригинални идеи на децата за сувенирите и им помогна в изработването. Дарителството и доброволческият труд фокусираха погледа на децата върху нуждите на другите и ги накараха да се замислят как могат да бъдат съпричастни към хора, изпаднали в трудна житейска ситуация.
 
 

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
https://patriarha.com/index.php/actualno/news#sigProIdf332884876

Уважаеми родители,

 

Уведомяваме Ви, че служебни бележки за еднократна парична помощ за учениците от I до IV клас, ще се издават от 17.07.2023г.

 

Благодарим за разбирането.

Понеделник, 06 Февруари 2023 14:05

Работно време на медицинския кабинет

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че поради отсъствието на медицинско лице, здравния кабинет ще работи със следното работно време:

понеделник - петък    от 08:00ч. до 16:30ч.,

до завръщането на титуляра.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Родителската среща за учениците от 5 клас за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 01.09..2022г от 18:00ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Родителската среща за учениците от 1 клас за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 30.08.2022г от 18:00ч.

 

СПИСЪЦИ на паралеките в 1 клас за учебната 2022/2023 година

1 а клас 

1 б клас

1 в клас

1 г клас

1 д клас

Със Заповед №РД06-419/29.04.2022 г. на Началника на РУО-Варна е утвърден ДПП в V клас за профилираните гимназии с профил "Математически", в VIII клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2022/2023 г. Във връзка с това и с продължаващото представяне и утвърждаването на възможностите за професионално образование на бъдещите гимназисти Ви информирам, че Община Варна чрез Дирекция „Образование и младежки дейности" съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие-Център за кариерно ориентиране, гр. Варна стартира кампания „Професии на бъдещето - Варна 2022". Основните канали, чрез които информацията ще достига до учениците и техните родители и семейства са чрез възможностите на социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, където има специално създадени страници със същото заглавие:

 

Линк към Facebook

Линк към Инстаграм

сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна

СПИСЪК ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 

 

СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в
общинските училища на територията на община Варна

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

РАЗДЕЛ VI ЗАПИСВАНЕ

Чл. 22. Родителите/настойниците записват детето в училище, съобразно определените в Графика на дейностите срокове.

Чл. 23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;

2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.

Чл. 24. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Чл. 25. При установени несъответствия на данните от заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

Чл. 26. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление. Чл. 27. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

 

 

Страница 1 от 3