Четвъртък, 27 Септември 2018 11:14

Стратегия за развитие на ОУ „ Свети Патриарх Евтимий" град Варна 2017- 2021 година